Produkter

Copyright @ All Rights Reserved

  DRIVNA RULLBANOR

  För aller typer av gods. 0 - 3000kg/m.

  Rulldimensioner från 30mm - 200mm i diameter.

  Kan förses med pneumatisk eller elektrisk växelrörelse i höjdled för vinkeltransport.

  KEDJETRANSPORTÖRER

  För aller typer av gods. 0 - 3000kg/m.

  Kedjedimensioner från 1/2" -  1 1/2".

  Kan förses med pneumatisk eller elektrisk växelrörelse i höjdled för vinkeltransport.

  LAMELLTRANSPORTÖRER

  För lätt och tungt gods inom aller typer av industrier. Plastlamellband för lättare gods och stållameller för större vikter.

  BANDTRANSPORTÖRER

  För lätt och tungt gods inom aller typer av industrier.

  VÄNDBORD

  Vändbord med eller utan transportör.

  Vridrörelse med kuggvändkrans för säker och

  stabil vridrörelse.

  TRANSFERVAGNAR

  Rälsgående motordrivna transfervagnar med

  olika typer transportör monterad.

  PALLMAGASIN

  Pallmagasin för upp- och nedstapling av pall. Pallmagasin för fast palldimension med elektrisk drift. Pallmagasin för varierande palldimensioner med pneumatisk drift.

  PALLASTARE

  Lastare för stapling av exempelvis lådor på pall

  i flera lager och olika pallmönster.

  ADRESS:

  IMEK Hanteringssystem AB

  Dumpergatan 10

  442 40 Kungälv

  SWEDEN

  KONTAKTUPPGIFTER

  Telefon: +46 0303 937 00

  Telefax: +46 0303 937 09

  E-Post: imek@imek.se