Kedjetransportörer

Copyright @ All Rights Reserved

  KEDJETRANSPORTÖRER

  För aller typer av gods. 0 - 3000kg/m.

  Kedjedimensioner från 1/2" -  1 1/2".

  Kan förses med pneumatisk eller elektrisk växelrörelse i höjdled för vinkeltransport.

  ADRESS:

  IMEK Hanteringssystem AB

  Dumpergatan 10

  442 40 Kungälv

  SWEDEN

  KONTAKTUPPGIFTER

  Telefon: +46 0303 937 00

  Telefax: +46 0303 937 09

  E-Post: imek@imek.se