Vändbord

Copyright @ All Rights Reserved

  VÄNDBORD

  Vändbord med eller utan transportör.

  Vridrörelse med kuggvändkrans för säker och

  stabil vridrörelse.

  ADRESS:

  IMEK Hanteringssystem AB

  Dumpergatan 10

  442 40 Kungälv

  SWEDEN

  KONTAKTUPPGIFTER

  Telefon: +46 0303 937 00

  Telefax: +46 0303 937 09

  E-Post: imek@imek.se