Produkter

STARTSIDA >> PRODUKTER

PRODUKTER

DRIVNA RULLBANOR

För aller typer av gods. 0 - 3000kg/m.

Rulldimensioner från 30mm - 200mm i diameter.

Kan förses med pneumatisk eller elektrisk växelrörelse i höjdled för vinkeltransport.

KEDJETRANSPORTÖRER

För aller typer av gods. 0 - 3000kg/m.

Kedjedimensioner från 1/2" -  1 1/2".

Kan förses med pneumatisk eller elektrisk växelrörelse i höjdled för vinkeltransport.

BANDTRANSPORTÖRER

För lätt och tungt gods inom aller typer av industrier.

LAMELLTRANSPORTÖRER

För lätt och tungt gods inom aller typer av industrier. Plastlamellband för lättare gods och stållameller för större vikter.

VÄNDBORD

Vändbord med eller utan transportör.

Vridrörelse med kuggvändkrans för säker och

stabil vridrörelse.

TRANSFERVAGNAR

Rälsgående motordrivna transfervagnar med

olika typer transportör monterad.

PALLMAGASIN

Pallmagasin för upp- och nedstapling av pall. Pallmagasin för fast palldimension med elektrisk drift. Pallmagasin för varierande palldimensioner med pneumatisk drift.

PALLASTARE

Lastare för stapling av exempelvis lådor på pall

i flera lager och olika pallmönster.